Vad för typ av jycke är en vakthund och hur övar man samt vårdar man denna vakthund?

En vakthund är en specialutbildad, skarpgjord hund med syssla att skydda. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tid vakthunden icke är i arbete hålls den isolerad från andra människor i sin hundgård. Var vakthund ska ha 4-6 olika hundförare och enbart förare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Otaliga privata personer brukar hundar för att vakta och skydda hemmet eller annan personlig tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skillnad från den riktiga vakthunden lever dessa ihop med hundägaren och hans familj under dagarna och stängs nattetid in på det ställe hunden skall skydda.

Den utbildade vakthundens dresserande och utbildning

Vakthunden är aggressiv och uppträder mycket misstänksamt mot obekanta personer. Flera tror därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att få fram denna misstro. Intet är mer inkorrekt. Vakthundsämnen är individer som har en speciell misstro till obekanta utan att för den skull vara aggressiva. Hundens psyke måste vara felfri och under urbildningen byggs vakthundens självsäkerhet stegvis upp. Detta sker genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så fort den visar aggressivitet mot okända människor. För att denna misstänksamhet inte ska minska låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är utbildade, möta andra människor än hundförarna. vakthund göteborg Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vilka använder utbildade vakthundar?

Vakthundar används av bolag och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ideligen anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används även inom försvaret och då främst inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt som hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat zon. Vare sig agenter eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används också till viss del av marinen.

Vilken är den dresserade vakthundens allra vanligaste uppdrag?

Vakthundens främsta uppdrag är att ge skall om och markera om någon obekant människa kommer in på det område som hunden ska skydda. Vakthunden markerar detta genom att skalla. Skulle någon trots vakthundens varning gå vidare in i hundens revir brukar vakthunden gå till attack. Under utbildningen görs inga försök att bestämma eller begränsa vakthundens våldsamhet vid angrepp. Utförlig vakthund detaljer finns på http://vakthunden.com

På grund av inga försök görs att kontrollera eller reducera attackens våldsamhet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.